Formy regenerace

Formy regenerace, které urychlují zotavovací proces organismu.

Formy regenerace

  1. Pasivní regenerace - taková činnost organismu, kdy jsou následky zátěže kompenzovány přirozenou cestou dle daných zákonitostí bez vnějšího zásahu do původního stavu.
  2. Aktivní regenerace - jsou to všechny zásahy, metody a procedury cíleně směřované k urychlení procesu regenerace.
  3. Časná regenerace - je součástí každodenního života a jejím hlavním cílem je rychlá likvidace akutní únavy po skončení zátěže.
  4. Pozdní regenerace - dochází k ní například během dovolených nebo preventivních rehabilitačních pobytech. Nejedná se o pasivní odpočinek ve formě nicnedělání. Jde o aktivní činnost v „rekreační“ intenzitě.